Složení výboru a všech odborných rad

Plán práce výkonného výboru OSH 2015 (soubor .doc)

 

.      
Jméno Adresa Telefon Email
.
Kunhart Miroslav SDH Skuteč 724084062 kunhartmirek@seznam.cz
Stará Hana SDH Zbožnov 605433178 hanastar@seznam.cz
Horáček Jaroslav SDH Lukavice 724346934 jarda.lukavice@seznam.cz
Michálek Milan SDH Bojanov 604300404 starosta@bojanov.cz
Ing. Leoš Vávra SDH  Seč 607509209 leos.vavra@pak.izscr.cz
Čechlovský Jiří SDH Lukavice 777835206 jiri.cechlovsky@post.cz
Kosař Jiří ml. SDH Kameničky 605166953  kosar2001@seznam.cz
Trpkoš Milan SDH Heřmanův Městec 606690328  milan.trpkos@seznam.cz
Tamchyna Martin SDH Třemošnice 774661783 m.tamchyna@kovolis-hedvikov.cz
Tomiška Vladislav SDH Chotěnice 724082897  tomiskavladislav@centrum.cz
Boháč Josef SDH Předhradí 724078722
Kovář Jan SDH Topol 737636069  sametakml@seznam.cz
Pecka František SDH Sobětuchy 607232262
Chmelař Jan SDH Dřevíkov 774646290 smelar@centrum.cz
Boháč František SDH Dřevíkov 733541361
Solar Antonín SDH Řepníky 721101295 solarova.m@seznam.cz
Pochobradský Jiří SDH Markovice 607057066 pochobradskyj@centrum.cz
Vtípil Pavel SDH Štěpánov 724180223 vtipil.pavel@seznam.cz
Šulc Bohuslav st. SDH Seč 724180220 bohuslav.sulc@pak.izscr.cz
Žejdlík Josef SDH Oldříš 724234155
.

Odborná rada historie

Pecka František SDH Sobětuchy 607232262
Kosinová Alena SDH Topol
Kosina Bohuslav SDH Topol
Sochor Pavel SDH Jenišovice
.

Odborná rada velitelů

Vtípil Pavel SDH Štěpánov 724180223 vtipil.pavel@seznam.cz
Rulík František SDH Slatiňany 723014048 rulikfrantisek@seznam.cz
Pilař Libor SDH Topol 604637950 libor.pilar@seznam.cz
Morávek Jakub SDH Chrudim 723376827 coudy150@seznam.cz
Šulc Bohuslav st. SDH Seč 724180220 bohuslav.sulc@pak.izscr.cz
Kopecký Pavel SDH Hrochův Týnec 723746059
Pospíšil Karel SDH Raná 724575915 pospisil.rana@seznam.cz
Venzara Pavel SDH Vížky 736680558 pvenzara@seznam.cz
Trpkoš Milan SDH Heřmanův Městec 606690328 milan.trpkos@seznam.cz
.

Odborná rada mládeže

Čechlovský Jiří SDH Lukavice 777835206 jiri.cechlovsky@post.cz
Vašková Bohuslava SDH Stolany 469699123 vaskova.bohuslava@seznam.cz
Starý Jaroslav SDH Topol 739164642 dedek67@seznam.cz
Halamka Roman SDH Pokřikov 728274254 halamkamario@seznam.cz
Petrovič Pavel SDH Morašice 603899875 levap97@seznam.cz
Pecková Renata SDH Morašice 728012414 lana84@seznam.cz
Suda Tomáš SDH Lukavice 739239761 sudat@seznam.cz
Vašková Michaela SDH Hlinsko 737957565 vasko.milan@hlinecko.cz
Pochobradský Jiří SDH Markovice 607057066 pochobradskyj@seznam.cz
Vašíček Radim SDH Třemošnice 604181550 vajda@seznam.cz
Šnajdr Jaroslav SDH Stolany
.

Odborná kontrolní a revizní rada

Chmelař Jan SDH Dřevíkov 774646290 smelar@centrum.cz
Ing. Vacek Jiří SDH Pokřikov 602384142
Ing. Vašková Bohuslava SDH Stolany vaskova.bohuslava@seznam.cz
Vtípil Ivan SDH Štěpánov 773796752