ZPV a školení

Vážení starostové, vedoucí mládeže a činovníci SDH,

 

dovolte nás jménem OSH Chrudim pozvat na podzimní kolo hry Plamen „Závod požárnické všestranosti“, který se koná v neděli 10.10.2021 v Chacholicích. Všechny potřebné informace ohledně soutěže samotné naleznete v příloze. Dále v příloze naleznete pozvánku na školení vedoucích a rozhodčích Hry Plamen a Celoroční činnosti dorostu, které se koná ve dnech 17.-18. září ve Zderazi. Tuto pozvánku záměrně zasíláme všem, protože bychom Vás chtěli požádat o spolupráci, a to nejen sbory činné s mládeží. Každý rok při sestavování personálního obsazení na disciplínu ZPV se setkáváme s problémem, sehnat dostatek dobrovolníků (rozhodčí, pomocní rozhodčí, technické zabezpečení, presence, …) pro tuto soutěž. Proto bychom chtěli požádat každý sbor v našem okrese o jednoho či více pomocníků, abychom byli schopni pro naší mládež zajistit plnohodnotnou soutěž bez komplikací. Věříme, že se do pořádání a zabezpečení soutěže hlavně zapojí „dospělí“, kteří ještě nedávno sami tyto závody absolvovali. Prosíme o jejich oslovení a zároveň předání pozvánky na školení všem, kdo nám v tomto ohledu mohou pomoci. Školení nebude žádné velko studium, nýbrž letos je školení hlavně pojato jako velká sešlost po nechtěné pauze, a při této příležitosti si můžeme něco říci k pravidlům, pobavit se u drinku a i na vlastní kůži si zmiňovanou disciplínu vyzkoušet J V neposlední řadě musíme zmínit, jev jež nám komplikuje delší dobu život L, že hygienické podmínky pro účast, obdrží každý přihlášený nejpozději týden před konáním akce. Předem děkujeme a doufáme, že se nejen přihlásí spousta hlídek, jako tomu býval v době kdy byl ještě svět „normální“, ale také, že se sejde dostatek lidí, kteří by chtěli pomoci s pořádáním dětské okresní soutěže. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit brzy na viděnou.

 

za OORM příjemný den přeje Milan Najman

OZ ZPV 2021

Školení podzim 2021

HPO

Vážení vedoucí/pořadatelé soutěží,

 

vzhledem ke stále platným protiepidemických nařízením se na soutěžích setkáváme s dalšími „papíry“, kde se uvádí další seznam s kontakty, co kdo má, prodělal atd. Proto jsme vytvořili soupis opatření (viz. příloha), který tento další papír v uvozovkách řečeno ruší. Stačí při prezenci odevzdat soupisku závodníků, se kterou se setkáváme pravidelně na soutěžích. Na soupisce je vždy uvedeno jméno a kontakt vedoucího, on bude veden jako kontaktní osoba pro případ další potřeby. Takže pokud budete mít zájem a nebudete chtít nadále vyžadovat po družstvech další papíry, můžete použít tento postup a přílohu dát jako součást své pozvánky.

HPO

1 2