Memoriál Marty Krulíkové

19212611_10203556899239240_259778057_o

 

Vážené  sestry  a  bratři ,  vážení  hasiči  chrudimského  okresu,

dovolte  mi  upřímně  a  ze  srdce  vám  poděkovat  za  to ,  že  jste  nezapomněli  na  hasičku  tělem  a  duší ,  na  hasičku  s  velkým  H ,  paní  Martu  Krulíkovou.  Velmi  mne  potěšilo ,  když  jsem  na  vašich  webových  stránkách  uviděla  pozvánku  na  její  memoriál.  Vyvolalo  to  ve  mne  krásné  vzpomínky  hlavně  na  Martu  a  spolupráci  s  ní  /zejména  na  společné  působení  v  soutěžním  družstvu/,  ale  i  na  mé  hasičské  začátky  v  Chrudimi.  I  když  jsem  již  39  let  mimo  Chrudim  a  mé  hasičské  působení  kromě  kroužku  mladých  požárníků  a  bydlení  na  hasičské  zbrojnici ,  bylo  jako  člence  sboru  Chrudim  pouhých  8  let ,  pořád  patří  Chrudim  a  její  hasiči  na  čestné  místo  v  mém  srdci. Vždyť  základ  pro  moji  celoživotní  aktivní  zálibu  vzešel  právě  tam. A  při  těch  vzpomínkách  se  mi  vybavilo  i   to ,  jak  je  příznačné  i  místo  konání  tohoto  memoriálu  –  Otradov. V  době  našeho  společného  působení  v  soutěžním  družstvu  nám  Marta   dávala   za  příklad  a  obdivně  vyprávěla  o  děvčatech  z  Otradova ,  která  dosahovala  v  té  době  vynikajících  výsledků .a  na  které  byla  /coby  představitel  okresu / náležitě  hrdá.

Ještě  jednou  přijměte  velké  poděkování  za  vaše  uctění  památky  na  Martu ,  která  zajisté  pro  hasiče  okresu  Chrudim  udělala  mnoho  a  mnoho  dobrého . Přeji  vám  všem  hodně  zdaru  do  vaší  další  činnosti.

Milada  Stará ,  rozená  Myšková .