SETKÁNÍ HASIČSKÝCH PRAPORŮ – 23.9.2017

Pozvanka setkani praporu 2017_kor

Rok se z rokem sešel a po našem úspěšném setkání praporů se objevilo přání uspořádat tuto akci nejen celokrajově. Proto mi dovolte pozvat Vás na toto setkání.

Vzhledem k tomu, že budeme zajišťovat tisk pamětních stuh a pamětních listů, je nutné odeslat nám návratku, abychom věděli pro koho je vyrobit.

Návratky je nutné doručit na OSH do 3.9.2017.

Těšíme se na setkání
S pozdravem

Jan Soural
starosta OSH Svitavy
mob. 736 716 422

Návratka

Dotace na úsek mládeže z MŠMT v roce 2017

Přehled odevzdání dílčích dohod a vyúčtování naleznete opět na webu: http://bit.ly/dotace-prehled-2017
Metodický pokyn k čerpání – zde vás žádám o trpělivost, vzhledem k termínu doručení rozhodnutí z MŠMT, termínu zveřejnění podkladů k vyúčtování ze strany MŠMT se konečná verze dokončuje a bude rozeslána do konce srpna
Pro letní tábory platí pro čerpání dotace podmínky jako v loňském roce, v příloze zasílám aktuální formuláře, termín pro odevzdání vyúčtování do Kanceláře SH ČMS se proti loňsku posouvá na 30. 9. 2017. Připomínám, že částka na tábory je 27 Kč / dítě 6-18 let / den.
Oznámení o čerpání dotace – v příloze zasílám aktuální formulář, termín odevzdání se proti minulému roku posouvá až na 30. 9. 2017.
Veškerá vyúčtování a oznámení o čerpání posílejte na adresu dotace@dh.cz.

priloha-03-vyuctovani-letni-tabory-sumar-osh
priloha-04-vyuctovani-letni-tabory-sdh
priloha-19-oznameni-o-cerpani-dotace