Provozní oznámení

Z důvodu nemoci paní Staré bude provoz kanceláře omezen. Kancelář bude otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin.

Příspěvky můžete posílat na účet číslo 1141194309/0800. Do zprávy napište název SDH a sbor, popřípadě nové registrační číslo nebo IČO.

 

V kanceláři zastupuje pan Jaroslav Horáček a pan starosta Miroslav Kunhart
Děkuji za pochopení.