Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu

Přestupy závodníků vycházejí ze Směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.

Vážení sportovní přátelé. Již se nám pomalu přibližuje sportovní sezóna roku 2017. I v tomto roce bude SH ČMS pořádat postupové soutěže v požárním sportu od základních kol, až po mistrovství České republiky, které se uskuteční v Praze 24. – 27. 8. 2017. Aby nevznikly hned na začátku soutěží dohady jak je to s přestupy a účasti v postupových soutěžích dovoluji si Vás upozornit na článek 7 Směrnice hasičských soutěží, který vše vysvětluje. Vzniknou-li přesto pochyby, tak je možné se dotázat v Kanceláři SH ČMS Michala Kolky na mailu: kolka@dh.cz , tel.: 702151378.

Upozornění Ústřední odborné rady Hasičských soutěží:
Na okresní i krajská kola v požárním sportu mohou být připuštěni cizí státní příslušníci řádní členové SH ČMS s trvalým bydlištěm v ČR a v příslušném okrese, nebo kraji. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné SHS. V případě nedodržení této podmínky, startování cizích státních příslušníků, bude postiženo celé družstvo vyřazením z příslušné soutěže.

Celý soubor: Upozornění na přestupy 2017 (PDF)

Seminář preventistů

Pro nedostatek uchazečů se ruší seminář preventistů který se měl konat tuto sobotu 11.2 od 13:30 hod ve zbrojnici SDH Chrudim.
Náhradní termín bude včas vyvěšen na FB a stránkách Osh Chrudim. Děkuji za pochopení.

Kovář Jan
vedoucí rady prevence Osh Chrudim

Pozvánka na školení vedoucích a instruktorů

Dobrý den,

chtěl bych Vás pozvat na školení vedoucích a instruktorů na 25-26.února do Morašic.
Školení je opět rozděleno na dopolední část určenou především pro nováčky (ale i dlouholetí vedoucí se ji mohou zúčastnit) a společnou odpolední část. Z důvodu únorového počasí omezíme praktickou ukázku ve venkovním prostředí.

Letošního školení vedoucích se nebudou účastnit rozhodčí – rozhodčí budou mít separátní školení 15. dubna.

Prosíme o potvrzení vaší účasti – viz informace a formulář v příloze.

J. Čechlovský
vedoucí rady mládeže

OORM_skoleni_jaro_2017 (PDF)

Letní školy 2017

Dobrý den,

na www.dh.cz byly zveřejněny informace o Letních školách instruktorů v roce 2017.

Přímý odkaz: http://bit.ly/letni-skoly-2017

Prosím o přeposlání vedoucím kolektivů mladých hasičů.

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-

Propozice soutěží – Jablonec

Dobrý den,

na www.dh.cz byly zveřejněny propozice jabloneckých soutěží mladých hasičů a dorostu:
IV. Jablonecká hala mladých hasičů 2017 – I. kolo Českého halového poháru
III. Jablonecká hala dorostu 2017
Přímý odkaz: http://bit.ly/jablonec-2017

Prosím o předání vedoucím družstev mladých hasičů a dorostu.

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-