Odborná rada prevence

Složení odborné rady prevence

Jan Kovář SDH Topol  737 636 069  sametakml@gmail.com
Daniel Seifrt SDH Chrudim  728 101 528  Sei.Sei@seznam.cz
Martin Chvojka SDH Stolany  607 806 361  chvojka.martin@centrum.cz
Petr Stodola SDH Hlinsko  602 116 202  stodol.petr@seznam.cz
Martin Vojta SDH Markovice  725 095 021  martin.vojta@pak.izscr.cz

Emailový kontakt: odbornaradaprevence.chrudim@gmail.com

 

Dokumenty

Propozice POODM pro 2021 (pdf)
Výsledky POODM 2021 krajské kolo (xls)
Výsledky POODM 2021 okresní kolo (xls)
Výsledky POODM 2021 základní kolo (xls)
Vzor průvodního dopisu (doc)

Propozice POODM 2019 (PDF)
Souhlas GDPR – PO očima dětí a mládeže 2019 (doc)

Plán práce OORP na 2019 (doc)

PO očima dětí a mládeže 2018 (PDF)

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK – Preventista II (soubor PDF)
SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK – Preventista III (soubor PDF)

Plán práce OORP pro rok 2017 (soubor Word)

Propozice POOD pro rok 2017 (soubor Word)

Výsledky POOD 2017 – krajské kolo (soubor PDF)
Výsledky POOD 2017 – okresní kolo (soubor Excel)
Výsledky POOD 2017 – základní kolo (soubor Excel)

Důležité změny nejen u požární prevence v roce 2016 (DOC)
Metodický pokyn preventista 2016 (soubor PDF)
Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 (soubor PDF)
Zápis z jednání ze dne 4.2.2015 v Chrudimi (soubor DOC)

 


Dne 23. května 2018 jsme se v odpoledních hodinách zúčastnili společenské akce, a to vyhodnocení krajského kola celorepublikové soutěže Požární ochrana očima dětí 2018.
Vyhodnocení krajského kola se konalo v reprezentativním sálu hradu Svojanov v okrese Svitavy. Za přítomnosti krajských funkcionářů SH ČMS a okresních zástupců rad prevence
byly předány věcné dary a upomínkové předměty prvním třem výhercům v různých kreativních a věkových kategoriích. Okres Chrudim zde měl své zástupce: Sáru Pejchovou z SDH Miřetice, Markétu Kučerovou z SDH Markovice a Tobiáše Šimona z SDH Chrudim. Celkem se v kraji zúčastnilo soutěže 2364 dětí.
Vítězům GRATULUJEME!

Za radu prevence
Martin Vojta
zástupce vedoucího rady prevence OSH Chrudim

——————————————————————————————————————————

Dne 26.4.2018 se v prostorách Hasičského Muzea v Kočí uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola Požární ochrana očima dětí.
Letošní ročník byl početně slabší, ale za to práce, jak literární tak výtvarné, velice kvalitní.
Akce se zúčastnily děti ze základních, mateřských škol okresu Chrudim s doprovodem svých blízkých a zároveň i mladí hasiči z SDH okresu.
Soutěž je pořádána radou prevence a mládeže OSH Chrudim.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval týmu Hasičského muzea Kočí, především pak majiteli Jakubovi Morávkovi a Magdě Kramářové.
Dále pak členům rad, Renatě Peckové, Martinu Vojtovi, Petru Stodolovi,
první náměstkyni starosty OSH Chrudim paní Haně Staré a Radce Krpálkové za pedagogický dozor.

Za radu prevence OSH Chrudim

Kovář Jan
Vedoucí rady prevence OSH Chrudim.

Obrázky jsou použity se svolením rodičů
zúčastněných dětí.

——————————————————————————————————————————

Dne 29.3.2018 se konalo vyhodnocení okesního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže dále jen POODM.
Na výběru nejlepších výtvarných a literárních prací které postupijí do krajského kola se podíleli členové rady prevence, rady mládeže, učitelského sboru a příslušníka Hzs ČR uo. Chrudim.
Letos tak jako každý rok byli vybrány 2 mimořádné výtvarné díla které budou také oceněny Okresním sdružením hasičů Chrudim.
 
Počet zůčastněných dětí celkem                                   376
Počet zůčastněných škol celkem                                   3
                                 mateřských                                       2
                                 základních                                         1
                                 středních                                           0
Počet zůčastněných SDH celkem                                  38
Počet zůčastněných jiných subjektů prac.s dětmi a mládeží (DDM, jinné zájmové kroužky…………………..……………0
 
 
Za radu prevence Kovář Jan
Vedoucí rady prevence OSH Chrudim

——————————————————————————————————————————

22. ledna 2018 vedoucí odborné rady prevence OSH Chrudim Jan Kovář  a příslušníci HZS Pak ÚO Chrudim přijali pozvání k besedě se seniory Domu s pečovatelskou službou Slatiňany.

Beseda byla rozdělena do dvou hlavních témat, ochrana člověka při mimořádných událostech a požární prevence. Seniorům byly po besedě rozdány preventivně výchovné materiály, záložky s probranými tématy a Příručka pro seniory.

Besedy se zúčastnilo 15 seniorů.

——————————————————————————————————————————

Dne 13.10.2017 jsem byl osloven velitelem stanice HZS ČR uzemní odbor Chrudim, abych se jako člen SDH zúčastnil projektu Hasiči čtou dětem, pořádaným HZS ČR.
Myšlenkou projektu je za pomocí pohádek které napsali sami hasiči z celé ČR srozumitelnou formou poukázat na nebezpečí požárů a jiných nebezpečných situací ne jen pro děti.
Po pohádkách příslušníci ukázali dětem hasičskou techniku.

Zúčastnilo se: 30 dětí z MŠ Dr. Malíka Chrudim.
Děti přivítal: mgr. Petr drápalík velitel stanice.
Pohádky četli: Bc. Pavel Hrbek​ HZS​, Bc. Martin Vojta​ HZS​ a ​vedoucí rady prevence OSH Chrudim ​Jan Kovář.

———

V pátek 13. října hasiči četli dětem Hasičské pohádky

Již podruhé v České republice předčítali hasiči malým dětem Hasičské pohádky. Na stanicích Pardubického kraje přesně v 9 hodin děti bedlivě poslouchaly z knihy plné hasičských příběhů. Do této akce se zapojili i hasiči z Pardubického kraje, konkrétně na stanicích v Pardubicích, Chrudimi, ve Vysokém Mýtě, Moravské Třebové a Litomyšli.

V hasičské knížce pod názvem Hasičské pohádky je 14 klasických pohádek. V nich děti potkají draky, čerty, skřítky, statečné kohouty i kapry záchranáře. Společně s vypravěčem mohou děti držet palce kominíku Jankovi, aby stihl včas vymést všechny pekelné komíny, nebo přemýšlet, která kapička vody je ta nejdůležitější. Pohádkové čtení bylo spojeno i s prohlídkou stanice a hasičské techniky. Zvány byly děti z mateřských škol a předčítali jim hasiči z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Vendula Horáková a Nicole Zaoralová, tiskové mluvčí

Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/2017-rijen-patek-trinacteho-je-dnem-pozarni-bezpecnosti.aspx

——————————————————————————————————————————

Dne 30.5.2017 proběhlo v Muzeu požární ochrany v obci Kočí okresní kolo soutěže Požární Ochrana Očima Dětí.

Soutěže se zůčastnilo celkem 568 dětí

8 škol
4 mateřské školy
4 základní školy
29 sboru dobrovolných hasičů

Do muzea se sjela většina výherců i se svými rodinnými příslušníky a někteří i se zástupci školy či SDH.
Předání cen se zúčastnilo kromě členů rady prevence i vedení OSH. Starosta OSH Chrudim Miroslav Kunhart a první náměstkyně starosty OSH pí. Hana Stará.
Dětem byli předány diplomy a věcné ceny.
Po slavnostním předání cen jsme děti obdarovali sladkými nanuky, které se dostaly i na rodiče. Myslím že v tak teplém počasí jaké v tento den bylo, přišli všem vhod. Samozřejmě kromě nanuků bylo pro hosty připravené i drobné pohoštění ve formě kávy, čaje, vychlazeného pití a perníků.
Aby se takto slavnostní den jen tak nezakončil, provedl hosty majitel muzea pan Jakub Morávek po svých exponátech které má ve své sbírce. Bylo vidět že se stroje všem velice líbily, neboť padli i nějaké ty dotazy.

Na konci prohlídky jsme se společně s dětmi vyfotili, abychom měli na tento slavnostní den krásné vzpomínky.

Za radu okresní radu prevence
Kovář Jan vedoucí OORP  Chrudim

——————————————————————————————————————————

31.3.2017 v 17:00 se Konaly ve zbrojnici SDH Hlinsko zkoušky odbornosti preventista požární ochrany III, II stupně.

Na místě se sešlo 8 účastníků z
Chrudimi
Topole
Konopáče
Skutíčka
Vojtěchov
Přikrakov
Všeradov
3 Účastnici P II.
5 Účastníků P III.

Všichni zkoušku úspěšně složili.

Předmětem zkoušek bylo seznámit účastníky s novinkami v oblasti prevence, prací preventistů ve sboru a obcích, statistika požárů a jiných mimořádných událostí v okrese, propagace projektu Ochrana seniorů před požáry, zpráva vedoucího Rady prevence Pardubického kraje Aleše Jandy, rozdání tematických publikací a záložek.
Po složení zkoušky si všichni převzali odznak a osvědčení o úspěšném absolvování.

Závěrem:
Účast na zkouškách a na předchozím semináři, který byl z důvodu nedostatku uchazečů zrušen, je velice slabá. Proto doufám, že se do budoucna tento stav zlepší a zájem o činnost preventistů stoupne.
Nosit odznak odbornosti na uniformě tím myslím jakýkoliv, bez vědomostí je přeci jen úsměvné né-li ostudné.

Děkuji členům OORP Chrudim Martinu Vojtovi a Petru Stodolovi kteří se na zkouškách podíleli a díky také hasičům z Hlinska za poskytnutí zasedací místnosti jejich zbrojnice.

Za OORP vedoucí Jan Kovář

——————————————————————————————————————————

Beseda se seniory

Dne 14.3.2017 jsme navštívili Dům sociálních služeb a pomoci v Soukenické
ulici kde jsme zdejším uživatelům ve formě besedy vysvětlili jak se chovat, aby
nedošlo doma nebo v jejich okolí k požáru či jiné mimořádné události. Jedná se
o Projekt Ochrana seniorů před požáry zaštítěný Pardubickým Krajem a
městem Chrudim, kteří na něj i finančně přispěli.
Cílem je oslovit co nejširší spektrum seniorů nejen v centrech, ale i v běžném
životě. Seniorům jsou rozdány brožury k tomuto tématu vypracované jak
okresním sdružení v Chrudim i tak i krajským sdružením hasičů Pardubického
kraje včetně tematických záložek.
Uživatelé mohou během besedy vše sledovat na plátně kde jim je promítána
prezentace a přednášející tak vše může prakticky ukázat.
V Soukenické ulici jsme již po druhé a dle reakcí seniorů, kteří se do debat
opravdu aktivně zapojují má tato práce smysl

​Besedu vedli:
Kovář Jan vedoucí rady prevence OSH Chrudim
​Martin Vojta příslušník HZS územní odbor Chrudim
Za okresní radu prevence
Kovář Jan vedoucí rady prevence OORP Chrudim

Zpětná vazba ze senior centra:
Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat za včerejší přednášku pana Kováře a pana Vojty na téma:
„Ochrana seniorů před požáry“, která se konala v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim
v Soukenické ulici. Bylo to velice zajímavé a hlavně poučné. Všichni účastníci obdržely
informační materiály.

Přeji pěkný den
Dita Potužáková
asistent Senior klubu
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
Soukenická 158, 537 01 Chrudim
——————————————————————————————————————————

 
Dne 24.1.2017 proběhla preventivně výchovná činnost v MŠ Topol.Na programu byla beseda s preventistou který dětem vysvětlil jak se mají chovat, aby nezpůsobily požár či jinou mimořádnou událost.
Dále jak se chovat pokud k takové to události dojde( telefonní čísla, jak volat na tísňové linky, jak se chovat při požáru atd…) Velká část diskuse se věnovala i konkrétnímu problému a to kouření ve spojitosti s požáry a zdravím.To bylo na žádost vyučujících v rámci učebních osnov v MŠ.
Besedy se zúčastnili i dva členové jednotky SDH Topol kteří předvedli prostředky PO které hasiči ke svému výkonu práce používají.
Tímto jim velice děkuji.
 
Kovář Jan
Vedoucí rady Prevence OSH Chrudim

——————————————————————————————————————————

Předání cen Krajského kola soutěže Požární ochrana očima dětí 2016

Dne 16.6.2016 v 17 hodin na hlavním sále Regionálního muzea Chrudim uskutečnilo slavnostní předání cen Krajského kola soutěže Požární ochrana očima dětí.
Do krásných prostor muzea se sjela mládež se svými doprovody z celého Pardubického kraje.
Okres: Pardubice, Chrudim, Svytavy, Ústí nad Orlicí.
O zahájení slavnostní akce se postaral starosta města Chrudimě mgr. Petr Řezníček.

Vyhlášení byli také přítomni zástupci kraje:
Aleš Janda : vedoucí rady prevence KSH Pardubice
Bohuslav Cerman : satarosta OSH Pardubice
Josef Syrůček : náměstek starosty KSH
Pavel Černohous : náměstek starosty KSH
Jan Soural : starosta OSH Svytavi

Programem provázela paní Hana Stará první náměstkyně starosty OSH Chrudim a Jan Kovář vedoucí rady prevence OSH Chrudim.
Samotného vyhlašování se ujal vedoucí rady prevence KSH Pardubice pan Aleš Janda.
Pro umístěné byl připraven doprovodný program v podání mladých hasičů z Morašic kteří předvedli scénku záchrana Krtečka z hořícího domu a zazpívali písničky za doprovodu kytary pod vedením paní Ivy Malinové. Taneční skupina Step z domu sociálních služeb Slatiňany ukázala všem v sále jak umí rozvířit atmosféru svým tancem.
Nechybělo ani pohoštění které připravila místní restaurace Měšťanská Beseda a sladkou tečku ve formě domácích koláčků zhotovil p. Jiří Slavík pekárna Pecka Sobětuchy.
O hodnotné ceny které si převzali výherci se postaralo Krajské sdružení hasičů Pardubice za což jim patří velký dík.

Dále velké poděkování patří panu Starostovi Petru Řezníčkovy za poskytnutí prostor v Regionálním muzeu a náměstkyni starosty OSH paní Haně Staré která nesla velkou váhu v podobě organizace této akce.
Věřím že se všem toto příjemné odpoledne líbilo a jen povzbudí soutěžící a ne jen je k dalším činnostem které jsou s touto soutěží spojeny.

Vyhodnocení krajského kola PO očima dětí – 2016 (soubor XLS)

——————————————————————————————————————————

Beseda v ZŠ Vejvanovice

Dne 12.5.2016 členové odborné rady prevence Jan Kovář a Daniel Seifert navštívili základní školu ve Vejvanovicích, kde ve spolupráci se zástupci jednotek sboru dobrovolných hasičů Topol a Markovic seznámili děti s problematikou chování při mimořádných událostech doma i na ulici.
Dále se dětem připomněla důležitá telefonní čísla a pravidla při komunikaci s operačním střediskem.
Zajímavá byla i instruktážní videa např. hořícího vánočního stromečku nebo jak pomoci kamarádovi pokud na něm vzplane oděv. Dále se děti dozvěděli co dělat pokud by se sami dostali do situace, kdy u nich doma bude hořet.
Školáci měli možnost vyzkoušet si i prostředky požární ochrany které používají hasiči pro výkon svého povolání (helmy,hasící přístroj,proudnice,dýchací přístroj atd…)
A jelikož jsme byly ve škole, došlo i na malé zkoušení z pravidel bezpečného chování co se požární ochrany týče a musím říct že si vedli děti na výbornou.
Na závěr byla všem ukázána hasičská technika jak z Topole tak Markovic, vysvětleny případné dotazy, společné foto a beseda byla ukončena.
Děkujeme řediteli ZŠ Vejvanovice za pozvání a dětem za pozornost.

Vedoucí rady prevence Kovář Jan

 

——————————————————————————————————————————

Vyhodnocení soutěže PO očima dětí

Dne 3.5.2016 se konalo vyhodnocení soutěže PO očima dětí. Na stanici HZS v Chrudimi nás přivítal velitel stanice, Petr Drápalík. Vedoucí odborné rady mládeže, Jan Kovář, přivítal všechny zúčastněné a také starostu Okresního sdružení hasičů města Chrudimi, Miroslava Kunharta. Rodiče si dali kávu a děti zmrzlinu. Po předání cen si mohly své obrázky odnést domů. Ty které měly zájem, si mohly společně s hasiči prohlédnout hasičkou stanici. Po dobu vyhodnocení byly obrázky, které se v soutěži umístily, promítány na plátno.

——————————————————————————————————————————

Prevence MŠ Mladonovice 13.4.2016

V uplynulém týdnu navštívil mateřskou školku v Mladoňovicích člen rady prevence OSH Chrudim  Daniel Seifert . Děti se seznámil s prací hasičů, učili se důležitá telefonní čísla a dostali cenné rady jak se chovat v mimořádných situacích jako jsou požáry, dopravní nehody a jak předcházet požárům ve volné přírodě nebo doma. V  neposlední řadě děti se děti učili rozeznat co je pro jejich hraní bezpečné a co by jim mohlo ublížit. Po ukončení vzdělávací činnosti si předškoláčci užili prohlídku cisterny chrudimské dobrovolné jednotky. Foto Daniel Seifert

——————————————————————————————————————————

PO očima dětí 2016

Dne 6.4.2016 se sešli zástupci Odborných rad prevence a mládeže na OSH Chrudim k vybrání nejlepších prací do okresního kola PO očima dětí 2016. Výběr nebyl jednoduchý neboť rok od roku se „laťka“ posouvá výše a výše. Nicméně jsme se s výběrem popasovali statečně a spravedlivě a budeme se těšit na slavnostní předání cen za tyto práce. To se uskuteční dne 3.5.2016 v 17.hod na HZS ČR uzemní odbor Chrudim.

 

Budeme se na vás těšit, za radu prevence
Kovář Jan

——————————————————————————————————————————

Záchranné složky – práce hasičů

Dne 11.2.2016 proběhl v MŠ Úhřetice preventivní program na téma záchranné složky – práce hasičů.
Jako každý rok jsme navštívili tuto školku a seznámili jsme děti jak fungují složky IZS. Konkrétně s prací hasičů, jejich vybavení prostředky a technikou určenou na zdolávání mimořádných událostí. Dále se děti dozvěděli jak se bezpečně chovat a jak postupovat v nebezpečných situacích (požár v bytě, popálení, autonehoda …), volání na tísňové linky,krizové tel.čísla. Ve zkratce bylo vysvětleno i nebezpečí manipulace s chemikáliemi běžně používaných v domácnostech. Děti odpovídali na otázky kladené během besedy a bylo vidět že se i v mateřských školách a v domácnostech o těchto věcech mluví neboť odpovědi byli povětšinou zodpovězeny správně. Na závěr besedy bylo dětem předvedeno naše zásahové vozidlo JSDH Chrudim -Topol CAS K24 T815-2 4×4 včetně vybavení.

Děkuji veliteli:  Liborovi Pilařovi
strojníkovi:       Janu Špačkovi ml.
hasiči:               Kamilu Mlatečkovi

Kovář Jan

 

Zpráva za MŠ Úhřetice (PDF)


——————————————————————————————————————————

O požární ochraně v domácnostech

5.2.2016 od 18 hod se uskutečnila v obci Třibřichy beseda s místními seniory na téma Ochrana seniorů před požáry v domácnosti, kam jsme byli pozváni zástupci místních dobrovolných hasičů. Zajímavé na této akci o proti předchozím bylo to že si nás přišli poslechnout i občané ve věku jejich dětí a vnoučat, což je pro nás velice povzbudivé a moc nás to potěšilo, jelikož je vidět že lidé nechtějí být k sobě a svému okolí lhostejní.
Beseda se o pár desítek minut prodloužila, neboť bylo opravdu o čem hovořit a diskutovat. Krom informací vztahujících se k projektu došlo i na vysvětlení používání hasících přístrojů, jak postupovat v situaci kdy na osobě vzplane oděv, využití hlásičů na CO, či jak komunikovat s operačním střediskem HZS, Policie a ZZS. Ve finále besedy jsme se zmínili i o tom jak se ohleduplně chovat na komunikacích pokud se setkají občané s vozidly IZS. Na závěr děkujeme SDH Třibřichy za organizaci prostor a pohoštění.
Kovář Jan

 

——————————————————————————————————————————

Projekt „Ochrana seniorů před požáry“

Dne 19.1.2016 navštívili členové rady prevence Jan Kovář SDH Topol  a Martin Vojta HZS Chrudim dům seniorů v Soukenické ulici,kde proběhla beseda na téma Ochrana seniorů před požáry. Zúčastněným byla vysvětlena problematika na dané téma došlo i na dotazy a zkušenosti z osobních životů. Na závěr bylo seniorům ukázáno a vysvětleno požití několika druhů přenosných hlásících přístrojů. Při besedě panovala přátelská nálada a mi se budeme těšit na další spolupráci.

Kovář Jan

Zpráva za Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (PDF)

——————————————————————————————————————————

V pondělí 21.9.2015 navštívili naše zařízení členové Okresního sdružení hasičů Chrudim pan Jan Kovář  a pan Martin Vojta. děkujeme za odborně připravenou besedu, která byla přizpůsobena našim  klientům, seniorům a osobám  se zdravotním a mentálním postižením. Pan Kovář a pan Vojta zopakovali srozumitelnou formou základní pravidla jak předcházet vzniku požáru zejména v domácnostech, upozornili na nejčastější příčiny, které vedou ke vzniku požáru a  předali důležité informace co dělat při vzniku požáru. Promítli krátká ilustrační  videa, která nebezpečné situace klientům více přiblížila.

Oceňujeme vytvoření projektu, který pomáhá seniorům, zdravotně a mentálně  postiženým lidem orientovat se v dané problematice. Přejeme hodně úspěchu v další činnosti.

Jana Šedivá
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

——————————————————————————————————————————

Zkoušky odbornosti preventista III, II.

V pátek 30.10.2015 proběhli v hasičské zbrojnici SDH Chrudim zkoušky odbornosti preventista III, II.
Zůčastnilo se 12 účastníků.
9 na odbornost P III
3 na Odbornost P II

Složení komise:
Předseda: Martin Vojta: SDH Markovice OORP Chrudim
Jan Kovář:      SDH Topol        OORP Chrudim
Petr Stodola: SDH Hlinsko     OORP Chrudim

Součástí zkoušek byla i přednáška mistra kominického pana Kusého o praxi v této činnosti a správného zacházení s kouřovody a kotli.
Člen OORP Chrudim a zároveň příslušník HZS CR pan Vojta prezentoval statistiku požárů za rok 2015 a seznámil účastníky o nejčastějších příčinách jejich vzniku.
Dalším bodem byla prezentace pana Kováře o projektu Ochrana seniorů před požáry a seznámení budoucích preventistů s tím, jak vykonávat svou funkci ve sborech a obcích.
Dlouholetý člen OORP pan Stodola z SDH Hlinsko doplnil díky svým dlouholetým zkušenostem v této problematice zajímavá témata která v průběhu večera zazněla.

——————————————————————————————————————————

Prevence v MŠ ÚHŘETICE 4.3.2015

Dobrý den,
ráda bych poděkovala za dnešní besedu protipožární ochrany s panem Kovářem. Celé dopoledne bylo pro naše děti velkým zážitkem, který povede k zapamatování základních pravidel vlastní bezpečnosti a ochrany při setkání s hořlavými látkami a ohněm. Děti poznaly práci hasičských sborů, jejich výstroj a techniku a prospěšnost pro všechny. Vlastní prožitky z tohoto krásného setkání děti hned v odpoledních činnostech zachycovaly ve svých kresbách a hrách Na hasiče.
Rádi bychom mnohokrát poděkovali za odborně a pro děti srozumitelně a prožitkově připravenou preventivní besedu .
Budeme se těšit na další spolupráci i v následujících letech.

Se srdečným pozdravem a úctou

Bc.Bohuslava Kličková
Mateřská škola Úhřetice okres Chrudim
Úhřetice 52, 538 32

Tel: 469 694 061
Mob: 731 159 903
b.klickova@centrum.cz
http://msuhretice.webnode.cz/

DSC04216DSC04181