Soutěž Bělá

Vážení vedoucí,

 

dovolte nám připomenout, že již příští sobotu 28.8.2021 se koná dětská pohárová soutěž „O pohár starostky města Luže“, kterou pořádá SDH Bělá v jejich sportovním areálu. Vzhledem k častým dotazům ohledně COVID-19, naleznete v příloze soubor ČP Bělá. Tento soubor prosím pečlivě prostudujte, vyplňte a při prezenci, prosím odevzdejte spolu se soupiskou týmu. Děkujeme za pochopení a pořadatelé se již těší na Vaší hojnou účast.

 

příjemný den za OORM přeje Milan Najman
Pozvánka_Bělá_2021

ČP Bělá

Zpravodaj OORM

Vážení vedoucí,

 

dovolte nám Vás informovat o dalším plánu soutěží a akcí v rámci okresu Chrudim. Samozřejmě se vše bude odvíjet dle vládních nařízení, ale budeme doufat, že situace zůstane minimálně stejná nebo se zlepší a proběhne maximum připravovaných akcí. Dne 28.6. proběhla schůze OORM, na které byli upraveny spolu s pořadateli termíny některých akcí našeho okresu. Zde jsou důležité body, o kterých bychom Vás chtěli informovat:

  1. Liga okresu Chrudim v běhu na 60m s překážkami – tento seriál se již rozběhl a má za sebou dvě kola, která se konala ve Skutči a Markovicích. Výsledky těchto závodů a průběžné celkové výsledky naleznete v příloze tohoto mailu. Dále v příloze naleznete opětovně pravidla ligy s drobnými úpravami z důvodu epidemie. Další kola této ligy by se měla konat 5.9. v Chroustovicích, 12.9. ve Zderazi a 4.10. v Hlinsku. Podrobnosti v příloze mailu.

 

  1. Liga okresu Chrudim v požárním útoku – tato soutěž, vlivem vládních nařízení, se bohužel zatím nerozběhla. Zcela přišla o první kolo ve Skutči a druhé „Krounský pohár“ byl přesunut na podzim. Opět v příloze naleznete upravená pravidla včetně upravených termínů závodů. Tato liga by měla odstartovat prvním kolem 28.8. v Bělé (pozvánka + propozice soutěže v příloze) a dále pokračovat 12.9. ve Zderazi, 19.9. ve Slatiňanech a 26.9. v Krouně. Podrobnosti v přílohách.

 

  1. Školení vedoucích – OORM naplánovalo školení vedoucích na termín 17.-18.9. ve Zderazi. Na toto „soustředění“ vedoucích Vám bude zaslána samostatná pozvánka poslední týden v srpnu, abyste věděli co Vás čeká a nemine. Školení neproběhne klasickým způsobem, ale bude zaměřeno spíše na společné posezení a sportovní zábavnou činnost, jakožto poděkování od OSH Chrudim Vám vedoucím za práci s mládeží.

 

  1. Závod požárnické všestranosti – podzimní kolo okresní hry Plamen se bude konat 10.10. v Chacholicích. Organizační zabezpečení soutěže a další podrobnosti obdržíte elektronicky na začátku září, nejpozději však na školení vedoucích ve Zderazi.

 

Na závěr nám dovolte popřát Vám klidný průběh prázdnin a brzy na viděnou na některé z akcí.

 

příjemný den přeje za OORM Milan Najman

Pozvánka_Bělá_2021

Pravidla_OL_MH_Chrudim_60tky_V2

1 2