Metodický pokyn k čerpání dotace z MŠMT

Dobrý den, 

na webu (https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/343-metodicky-pokyn-k-cerpani-dotaci-poskytnutych-msmt-cr) je zveřejněn Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT na oblast volného času. 

Rovněž jsou zveřejněny i formuláře vyúčtování.

Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT v oblasti volného času, včetně příloh: 

https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va

Odkaz na tabulku s přehledem odevzdaných vyúčtování: 

https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/318-prehled-odevzdani-vyuctovani-dotaci-na-usek-mladeze-v-roce-2021

1 2