HPO

Vážení vedoucí/pořadatelé soutěží,

 

vzhledem ke stále platným protiepidemických nařízením se na soutěžích setkáváme s dalšími „papíry“, kde se uvádí další seznam s kontakty, co kdo má, prodělal atd. Proto jsme vytvořili soupis opatření (viz. příloha), který tento další papír v uvozovkách řečeno ruší. Stačí při prezenci odevzdat soupisku závodníků, se kterou se setkáváme pravidelně na soutěžích. Na soupisce je vždy uvedeno jméno a kontakt vedoucího, on bude veden jako kontaktní osoba pro případ další potřeby. Takže pokud budete mít zájem a nebudete chtít nadále vyžadovat po družstvech další papíry, můžete použít tento postup a přílohu dát jako součást své pozvánky.

HPO

Soutěž Bělá

Vážení vedoucí,

 

dovolte nám připomenout, že již příští sobotu 28.8.2021 se koná dětská pohárová soutěž „O pohár starostky města Luže“, kterou pořádá SDH Bělá v jejich sportovním areálu. Vzhledem k častým dotazům ohledně COVID-19, naleznete v příloze soubor ČP Bělá. Tento soubor prosím pečlivě prostudujte, vyplňte a při prezenci, prosím odevzdejte spolu se soupiskou týmu. Děkujeme za pochopení a pořadatelé se již těší na Vaší hojnou účast.

 

příjemný den za OORM přeje Milan Najman
Pozvánka_Bělá_2021

ČP Bělá

1 2 3 4 5 47