Zpravodaj OORM

Vážení vedoucí,

 

dovolte nám Vás informovat o dalším plánu soutěží a akcí v rámci okresu Chrudim. Samozřejmě se vše bude odvíjet dle vládních nařízení, ale budeme doufat, že situace zůstane minimálně stejná nebo se zlepší a proběhne maximum připravovaných akcí. Dne 28.6. proběhla schůze OORM, na které byli upraveny spolu s pořadateli termíny některých akcí našeho okresu. Zde jsou důležité body, o kterých bychom Vás chtěli informovat:

  1. Liga okresu Chrudim v běhu na 60m s překážkami – tento seriál se již rozběhl a má za sebou dvě kola, která se konala ve Skutči a Markovicích. Výsledky těchto závodů a průběžné celkové výsledky naleznete v příloze tohoto mailu. Dále v příloze naleznete opětovně pravidla ligy s drobnými úpravami z důvodu epidemie. Další kola této ligy by se měla konat 5.9. v Chroustovicích, 12.9. ve Zderazi a 4.10. v Hlinsku. Podrobnosti v příloze mailu.

 

  1. Liga okresu Chrudim v požárním útoku – tato soutěž, vlivem vládních nařízení, se bohužel zatím nerozběhla. Zcela přišla o první kolo ve Skutči a druhé „Krounský pohár“ byl přesunut na podzim. Opět v příloze naleznete upravená pravidla včetně upravených termínů závodů. Tato liga by měla odstartovat prvním kolem 28.8. v Bělé (pozvánka + propozice soutěže v příloze) a dále pokračovat 12.9. ve Zderazi, 19.9. ve Slatiňanech a 26.9. v Krouně. Podrobnosti v přílohách.

 

  1. Školení vedoucích – OORM naplánovalo školení vedoucích na termín 17.-18.9. ve Zderazi. Na toto „soustředění“ vedoucích Vám bude zaslána samostatná pozvánka poslední týden v srpnu, abyste věděli co Vás čeká a nemine. Školení neproběhne klasickým způsobem, ale bude zaměřeno spíše na společné posezení a sportovní zábavnou činnost, jakožto poděkování od OSH Chrudim Vám vedoucím za práci s mládeží.

 

  1. Závod požárnické všestranosti – podzimní kolo okresní hry Plamen se bude konat 10.10. v Chacholicích. Organizační zabezpečení soutěže a další podrobnosti obdržíte elektronicky na začátku září, nejpozději však na školení vedoucích ve Zderazi.

 

Na závěr nám dovolte popřát Vám klidný průběh prázdnin a brzy na viděnou na některé z akcí.

 

příjemný den přeje za OORM Milan Najman

Pozvánka_Bělá_2021

Pravidla_OL_MH_Chrudim_60tky_V2

Metodický pokyn k čerpání dotace z MŠMT

Dobrý den, 

na webu (https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/343-metodicky-pokyn-k-cerpani-dotaci-poskytnutych-msmt-cr) je zveřejněn Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT na oblast volného času. 

Rovněž jsou zveřejněny i formuláře vyúčtování.

Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT v oblasti volného času, včetně příloh: 

https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va

Odkaz na tabulku s přehledem odevzdaných vyúčtování: 

https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/318-prehled-odevzdani-vyuctovani-dotaci-na-usek-mladeze-v-roce-2021

Sportovní park Pardubice – výzva pro SDH pracující s dětmi

Vážení vedoucí kolektivů mladých hasičů a přípravek,

obracím se na vás jménem Krajského sdružení hasičů Pardubice:

Letos se v rámci konání „Sportovního parku“ v Pardubicích (https://www.sportovnipark.cz/) představí poprvé i stanoviště hasičů, a to jak dobrovolných, tak i profesionálních. Pořadatelé této akce nám – sborům, pracujícím s dětmi a mládeží – dali možnost,  abychom kromě stanoviště, kde si budou moct návštěvníci (hlavně děti) vyzkoušet něco málo z disciplín, které mladí hasiči v rámci soutěží absolvují, předvedli i ukázky z naší činnosti.

Rádi bychom tedy této možnosti využili k propagaci hasičského sportu a představení práce s dětmi v rámci hasičských kroužků (návštěvnost parku je vždy přes 100 tisíc!).

Obracíme se tedy na vás, kteří pracujete s přípravkami a kolektivy mladých hasičů s prosbou o pomoc. V níže uvedených termínech jsme dostali prostor pro ukázky – např. požární útok, štafeta dvojic, zkrácená štafeta 4×60 m či ukázka práce s přípravkami.

Naše/vaše ukázky jsou naplánovány vždy v 11:00 a 17:00 hodin na cca 10 – 15 minut. Jestli se představí dopoledne jedno a odpoledne jiné družstvo nebo jestli to bude stejné družstvo 2x za den bude záviset na tom, kolik kolektivů se přihlásí. Všechno je na domluvě.

Víme, že začínají prázdniny a bude složité dát dohromady týmy dětí. Ale nejde o soutěž – bude to opravdu pouze o ukázce činností. Odměnou dětem, které přijedou předvést ukázku ze své činnosti, bude určitě příjemně strávený den v pardubickém parku Na Špici, kde bude připraveno velké množství stanovišť s různými sporty. Děti, které se ukázek budou účastnit, obdrží zdarma „hrací karty“, které sice nejsou pro návštěvu parku a soutěžních stanovišť nutné, ale pokud je děti budou mít, mohou získat i nějaké odměny za absolvování disciplín na jednotlivých stanovištích (cena karty je 90,- Kč).

Termíny, které máme k dispozici, jsou:

sobota 7. srpna v 11:00 a 17:00 hodin

pondělí 9. srpna v 11:00 a 17:00 hodin

úterý 10. srpna v 11:00 a 17:00 hodin

čtvrtek 12. srpna v 11:00 a 17:00 hodin

pátek 13. srpna v 11:00 a 17:00 hodin

Přikládám odkaz na tabulku, do které se můžete zapsat do termínů a časů, které vám budou vyhovovat. Věřím, že se nám společně podaří obsadit všechny termíny ukázkami, které veřejnost zaujmou.

https://docs.google.com/…ing

Pokud najdete vhodný termín, prosím vás ještě o vyplnění přiloženého formuláře: https://forms.gle/…qm7.

V případě, že byste měli s jeho vyplněním problémy, neváhejte mě kontaktovat přes e-mail (sdh.polabiny@seznam.cz).

Prosím, přihlaste se do 6. července – je to kvůli tisku „Průvodce parkem“, který musí být hotový do poloviny července. Díky!

Velice si vážíme vaší práce a času, který dětem věnujete, a věříme, že i tentokrát dokážeme, že hasiči (i ti nejmenší) zvládnou všechno! Ještě jednou moc děkujeme za pomoc a vstřícnost a přejeme příjemné prožití léta bez virů a přírodních katastrof!

Jménem organizátorů

Markéta Oprchalská

tel.: 724 977 537

e-mail: sdh.polabiny@seznam.cz

Žádost o pomoc

Vážení vedoucí letních táborů a letních kempů,

jistě vaší pozornosti neunikli události posledních hodin v Jihomoravském kraji.

Obracíme se na vás s žádostí o pomoc pro děti z takto postižených oblastí.

Pokud je ve vašich možnostech přijmout BEZPLATNĚ děti z takto postižených oblastí, prosím o vyplnění krátkého dotazníku: https://mladez.dh.cz/index.php/aktualni-informace/889-vyzva-pro-organizatory-taboru-sdh-pomoc-pro-deti-ze-zasazenych-oblasti

Za případnou pomoc předem děkujeme,

1 3 4 5 6 7 47